HORARIS

De ¾ de 8 del matí fins les 18 h.

A

TARIFES

LLar d'Infants La Nina de Drap - Escultor Amadeu, 4-6 - 17800 Olot (Girona) - Tel.: 972 261 922 - info@laninadedrap.com