DIRECCIÓ

Llicenciada en psicologia per la UB.
Postgrau en expressió-comunicació i llenguatges a la pràctica educativa.
Creació de projectes de treball per la UB.
Màster en musicoteràpia per l'Institut Superior d'Estudis Psicològics.

AEDUCADORES
CUINA

Cuina pròpia. Elaborem els nostres menús, tenint en compte les necessitats de cada nen, així com la varietat i la qualitat dels productes.

LLar d'Infants La Nina de Drap - Escultor Amadeu, 4-6 - 17800 Olot (Girona) - Tel.: 972 261 922 - info@laninadedrap.com