Experimentar amb tot el cos les sensacions que proporcionen els elements com la sorra, la farina, el paper, el cartó, les teles, les fulles... proporciona molta informació a l’infant, a més de ser una bona manera de relaxar tensions, expressar emocions i construir relacions.
L’experimentació és un mitjà de coneixement on cada infant troba el seu moment per participar, alguns estan a l’expectativa observant què fan els companys, altres actuen sense por, altres s’uneixen a altres companys més decidits per trencar el gel... Cadascú al seu ritme.
El procés que utilitza cada infant és més important que el resultat final.

LLar d'Infants La Nina de Drap - Escultor Amadeu, 4-6 - 17800 Olot (Girona) - Tel.: 972 261 922 - info@laninadedrap.com