El joc estimula el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors i estimula la imaginació i la creativitat. Quan l’infant representa a una persona o personatge ha de posar-se simbòlicament en el seu lloc per imitar-lo i assumir el seu punt de vista que és diferent al seu. Aquestes accions mentals suposen tenir pensament reversible. En el joc de rols els infants han de posar-se d’acord entre ells, negociar regles, expressar opinions i escoltar-ne d'altres, i per tant desenvolupen la intel·ligència. També és un mitjà molt eficaç per a l’evolució del llenguatge i l’ampliació de la competència lingüística en quan a estructures sintàctiques, vocabulari i noves expressions, això és degut a l’intent per imitar fidelment el llenguatge de l’adult utilitzant moltes vegades paraules que encara no coneixen el significat. Les relacions socials ajuden a millorar l’aprenentatge lingüístic per la necessitat de comunicar-se i fer-se entendre per els companys de joc. També ajuda al desenvolupament afectiu ja que a través del joc expressa els seu temors, emocions, conflictes... Aquesta activitat lúdica ajuda a l’infant a descarregar tensions, exterioritzar el que sent i a diferenciar la realitat i la fantasia.

LLar d'Infants La Nina de Drap - Escultor Amadeu, 4-6 - 17800 Olot (Girona) - Tel.: 972 261 922 - info@laninadedrap.com